Sök efter lagändringar

Har du en lagbok som börjar bli lite gammal? Här kan du enkelt söka efter lagändringar som du saknar. Ange lagens SFS-nummer nedan för att hitta ändringarna.


Undvik att komma till tentan med gammal lagtext

Paragraf.nu hjälper dig att uppdatera din lagbok med de ändringar du saknar. Vi visar alla paragrafer som har ändrats, i stället för att du ska behöva gå igenom varje paragraf och kontrollera om en ändringsförfattning finns. Du kan även ange den senaste ändringsförfattningen som finns med i din lagbok och enbart visa de paragrafer som har ändrats sedan dess. Den senaste ändringsförfattningen kan du hitta i ditt SFS-register (längst bak i lagboken).

Du slipper skriva ut alla lagar

Många väljer att skriva ut all sin lagtext för att vara säkra på att inte missa någon lagändring, trots att vissa lagar endast har genomgått minimala förändringar. Genom att använda Paragraf.nu kan du enkelt se vilka lagar du kan strunta i att skriva ut. Anteckna direkt i lagboken vad som har ändrats istället! Du kan även markera i lagboken att en ändring har skett och skriva ut alla ändrade paragrafer härifrån.