Kungörelse (1910:13) angående viss kostnad för delgivning av handling på begäran av tysk myndighet

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1910:13) angående viss kostnad för delgivning av handling på begäran av tysk myndighet sedan utfärdandet.

Kungörelse (1910:13) angående viss kostnad för delgivning av handling på begäran av tysk myndighet upphävdes 2014-01-01 genom SFS 2013:982


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1910:13) angående viss kostnad för delgivning av handling på begäran av tysk myndighet .