Lag (1912:277) om avlösning av vissa frälseräntor

3 av 20 paragrafer (15 %) har ändrats i lag (1912:277) om avlösning av vissa frälseräntor sedan utfärdandet (t.om. SFS 1968:282). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1912:277) om avlösning av vissa frälseräntor upphävdes 2000-07-01 genom SFS 2000:225


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


10 §

  har upphävts genom lag (1968:282)

14 §

  Sedan utslag, som i 11 § omförmäles, vunnit laga kraft, låte Konungens befallningshavande införa meddelande om utslaget i länskungörelserna. Lag (1968:282)

18 §

  har upphävts genom lag (1968:282)

Whoops, looks like something went wrong.