Kungl. Maj:ts kungörelse (1916:599) angående auktoriserade handelskamrar

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1916:599) angående auktoriserade handelskamrar sedan utfärdandet (t.om. SFS 1959:471). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1916:599) angående auktoriserade handelskamrar upphävdes 1990-07-01 genom SFS 1990:733


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-07


7 §

  har upphävts genom förordning (1959:471)