Kungörelse (1917:283) angående uppgifter för anteckning i fastighetsregister av vissa beslut rörande avgälder m.m.;

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1917:283) angående uppgifter för anteckning i fastighetsregister av vissa beslut rörande avgälder m.m.; sedan utfärdandet.

Kungörelse (1917:283) angående uppgifter för anteckning i fastighetsregister av vissa beslut rörande avgälder m.m.; upphävdes 1990-05-01 genom SFS 1990:127


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1917:283) angående uppgifter för anteckning i fastighetsregister av vissa beslut rörande avgälder m.m.; .