Skrivelse (1918:631) angående avsättande såsom nationalpark av visst område av Dalby kronopark i Malmöhus län

0 av 0 paragrafer har ändrats i skrivelse (1918:631) angående avsättande såsom nationalpark av visst område av Dalby kronopark i Malmöhus län sedan utfärdandet.

Skrivelse (1918:631) angående avsättande såsom nationalpark av visst område av Dalby kronopark i Malmöhus län upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:938


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i skrivelse (1918:631) angående avsättande såsom nationalpark av visst område av Dalby kronopark i Malmöhus län .
Whoops, looks like something went wrong.