Kungörelse (1918:645) angående nummerbeteckning i fastighetsregister för stad m.m

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1918:645) angående nummerbeteckning i fastighetsregister för stad m.m sedan utfärdandet.

Kungörelse (1918:645) angående nummerbeteckning i fastighetsregister för stad m.m upphävdes 1990-05-01 genom SFS 1990:127


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1918:645) angående nummerbeteckning i fastighetsregister för stad m.m .
Whoops, looks like something went wrong.