Stadgar (1918:925) för Längmanska kulturfonden

0 av 0 paragrafer har ändrats i stadgar (1918:925) för Längmanska kulturfonden sedan utfärdandet.

Stadgar (1918:925) för Längmanska kulturfonden upphävdes 1997-08-15 genom SFS 1997:661


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i stadgar (1918:925) för Längmanska kulturfonden .
Whoops, looks like something went wrong.