Kungl. Maj:ts Reglemente (1919:878) för statens pensionsanstalt;

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Reglemente (1919:878) för statens pensionsanstalt; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1982:1101). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Reglemente (1919:878) för statens pensionsanstalt; upphävdes 1987-05-01 genom SFS 1987:73


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


4 §

  har upphävts genom lag (1982:1101)