Kungörelse (1920:930) angående desinfektion av järnvägsvagn, som använts för transport av levande djur

0 av 4 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1920:930) angående desinfektion av järnvägsvagn, som använts för transport av levande djur sedan utfärdandet.

Kungörelse (1920:930) angående desinfektion av järnvägsvagn, som använts för transport av levande djur upphävdes 1996-01-01 genom SFS 1995:1261


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1920:930) angående desinfektion av järnvägsvagn, som använts för transport av levande djur .