Kungörelse (1921:536) angående samarbete i vissa fall mellan statens ämbetsverk

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1921:536) angående samarbete i vissa fall mellan statens ämbetsverk sedan utfärdandet.

Kungörelse (1921:536) angående samarbete i vissa fall mellan statens ämbetsverk upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1102


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1921:536) angående samarbete i vissa fall mellan statens ämbetsverk .
Whoops, looks like something went wrong.