Riksarkivets Cirkulär (1921:612) med anvisningar rörande tilläggsförteckningar över allmänna läroverks arkiv

0 av 0 paragrafer har ändrats i riksarkivets Cirkulär (1921:612) med anvisningar rörande tilläggsförteckningar över allmänna läroverks arkiv sedan utfärdandet.

Riksarkivets Cirkulär (1921:612) med anvisningar rörande tilläggsförteckningar över allmänna läroverks arkiv upphävdes 1987-06-01 genom SFS 1987:241


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i riksarkivets Cirkulär (1921:612) med anvisningar rörande tilläggsförteckningar över allmänna läroverks arkiv .
Whoops, looks like something went wrong.