Kungörelse (1921:829) angående ny översättning av gamla testamentets apokryfiska böcker

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1921:829) angående ny översättning av gamla testamentets apokryfiska böcker sedan utfärdandet.

Kungörelse (1921:829) angående ny översättning av gamla testamentets apokryfiska böcker upphävdes 1995-01-01 genom SFS 1994:1373


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1921:829) angående ny översättning av gamla testamentets apokryfiska böcker .