Telegrafstyrelsens Kungörelse (1922:18) angående radiobefordran av telegram;

0 av 0 paragrafer har ändrats i telegrafstyrelsens Kungörelse (1922:18) angående radiobefordran av telegram; sedan utfärdandet.

Telegrafstyrelsens Kungörelse (1922:18) angående radiobefordran av telegram; upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:616


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i telegrafstyrelsens Kungörelse (1922:18) angående radiobefordran av telegram; .
Whoops, looks like something went wrong.