Lag (1924:130) om förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap

14 av 14 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (1924:130) om förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap sedan utfärdandet (t.om. SFS 1950:382). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1924:130) om förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap upphävdes 2001-07-01 genom SFS 2001:82


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  har upphävts genom lag (1950:382)

2 §

  har upphävts genom lag (1950:382)

3 §

  har upphävts genom lag (1950:382)

4 §

  har upphävts genom lag (1950:382)

5 §

  har upphävts genom lag (1950:382)

6 §

  har upphävts genom lag (1950:382)

7 §

  har upphävts genom lag (1950:382)

8 §

  har upphävts genom lag (1950:382)

9 §

  har upphävts genom lag (1950:382)

10 §

  har upphävts genom lag (1950:382)

11 §

  har upphävts genom lag (1950:382)

12 §

  har upphävts genom lag (1950:382)

14 §

  har upphävts genom lag (1950:382)

15 §

  har upphävts genom lag (1950:382)

Whoops, looks like something went wrong.