Förordning (1924:135) om vården av vissa kyrkogårdar i Stockholm

0 av 0 paragrafer har ändrats i förordning (1924:135) om vården av vissa kyrkogårdar i Stockholm sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (1924:135) om vården av vissa kyrkogårdar i Stockholm .