Kungörelse (1924:423) angående anmälan om återvinnande av svenskt medborgarskap

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1924:423) angående anmälan om återvinnande av svenskt medborgarskap sedan utfärdandet.

Kungörelse (1924:423) angående anmälan om återvinnande av svenskt medborgarskap upphävdes 2002-01-01 genom SFS 2001:865


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1924:423) angående anmälan om återvinnande av svenskt medborgarskap .