Lag (1927:25) innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1927:25) innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång sedan utfärdandet.

Lag (1927:25) innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1557


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1927:25) innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång .
Whoops, looks like something went wrong.