Lag (1927:26) innefattande ändring i gällande stadganden om allmänt skriftermål

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1927:26) innefattande ändring i gällande stadganden om allmänt skriftermål sedan utfärdandet.

Lag (1927:26) innefattande ändring i gällande stadganden om allmänt skriftermål upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1557


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1927:26) innefattande ändring i gällande stadganden om allmänt skriftermål .