Lag (1927:28) innefattande bestämmelser angående högmässogudstjänsts förrättande å annan plats än i kyrka

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1927:28) innefattande bestämmelser angående högmässogudstjänsts förrättande å annan plats än i kyrka sedan utfärdandet.

Lag (1927:28) innefattande bestämmelser angående högmässogudstjänsts förrättande å annan plats än i kyrka upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1557


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1927:28) innefattande bestämmelser angående högmässogudstjänsts förrättande å annan plats än i kyrka .