Kungörelse (1927:380) angående stavning av ortnamn i officiella handlingar

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1927:380) angående stavning av ortnamn i officiella handlingar sedan utfärdandet.

Kungörelse (1927:380) angående stavning av ortnamn i officiella handlingar upphävdes 1987-04-01 genom SFS 1987:75


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1927:380) angående stavning av ortnamn i officiella handlingar .