Lag (1927:78) angående införande av lagen om försäkringsavtal

2 av 7 paragrafer (29 %) har ändrats i lag (1927:78) angående införande av lagen om försäkringsavtal sedan utfärdandet (t.om. SFS 1976:188). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1927:78) angående införande av lagen om försäkringsavtal upphävdes 2006-01-01 genom SFS 2005:104


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


6 §

  Upphävd genom Lag (1976:188)

7 §

  Vad nya lagen i 86--88 §§ stadgar om panträttshavares rätt på grund av brandförsäkring å byggnad skall i fråga om ersättning för brandskada, som inträffat efter det nya lagen trätt i kraft, äga tillämpning utan hinder av att försäkringsavtalet slutits tidigare eller inteckningen blivit tidigare sökt. Lag (1973:1070)