Lag (1929:164) om kronans förmånsrätt för avdikningslån

4 av 4 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (1929:164) om kronans förmånsrätt för avdikningslån sedan utfärdandet (t.om. SFS 1968:281). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 §

  har upphävts genom lag (1968:281)

3 §

  har upphävts genom lag (1968:281)

4 §

  har upphävts genom lag (1968:281)

5 §

  har upphävts geom lag (1968:281)