Kungörelse (1929:296) angående rätt för administrerande präst till självkommunion i vissa fall

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1929:296) angående rätt för administrerande präst till självkommunion i vissa fall sedan utfärdandet.

Kungörelse (1929:296) angående rätt för administrerande präst till självkommunion i vissa fall upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1999:883


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1929:296) angående rätt för administrerande präst till självkommunion i vissa fall .
Whoops, looks like something went wrong.