Kungörelse (1930:217) med vissa bestämmelser i anledning av lagen om tillsyn över stiftelser den 24 maj 1929 (nr 116);

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i kungörelse (1930:217) med vissa bestämmelser i anledning av lagen om tillsyn över stiftelser den 24 maj 1929 (nr 116); sedan utfärdandet (t.om. SFS 1992:805). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1930:217) med vissa bestämmelser i anledning av lagen om tillsyn över stiftelser den 24 maj 1929 (nr 116); upphävdes 1996-01-01 genom SFS 1995:1280


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


2 §

  Den förteckning över stiftelser som avses i 21 § lagen om tillsyn över stiftelser skall vara anordnad såsom liggare.

Över stiftelser som står under tillsyn skall det dessutom föras en särskild liggare, kallad granskningsliggare.

Liggarna skall utformas så att bladen kan tas ut och sättas in utan att skadas. I vardera liggaren skall för varje stiftelse avses ett blad.
Bladen i den liggare som innehåller förteckningen över stiftelserna numreras i löpande följd, allteftersom anmälningarna om stiftelserna har kommit in. Förordning (1992:408)

6 §

  Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 5 § lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 3 tillämpas. Förordning (1992:805)