Lag (1930:267) om bokföring vid enskild järnväg

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1930:267) om bokföring vid enskild järnväg sedan utfärdandet.

Lag (1930:267) om bokföring vid enskild järnväg upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:1163


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1930:267) om bokföring vid enskild järnväg .