Förordning (1930:33) angående kunskaper i finska språket såsom befordringsgrund vid tillsättande av vissa tjänstebefattningar

0 av 0 paragrafer har ändrats i förordning (1930:33) angående kunskaper i finska språket såsom befordringsgrund vid tillsättande av vissa tjänstebefattningar sedan utfärdandet.

Förordning (1930:33) angående kunskaper i finska språket såsom befordringsgrund vid tillsättande av vissa tjänstebefattningar upphävdes 1987-08-01 genom SFS 1987:704


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (1930:33) angående kunskaper i finska språket såsom befordringsgrund vid tillsättande av vissa tjänstebefattningar .
Whoops, looks like something went wrong.