Kungl. Maj:ts Kungörelse (1930:369) med närmare bestämmelser om bokföring vid enskild järnväg

0 av 5 paragrafer (0 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1930:369) med närmare bestämmelser om bokföring vid enskild järnväg sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1930:369) med närmare bestämmelser om bokföring vid enskild järnväg upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:1164


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1930:369) med närmare bestämmelser om bokföring vid enskild järnväg .
Whoops, looks like something went wrong.