Kungl. Maj:ts Påbud (1930:54) angående reviderad översättning av Luthers lilla katekes

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Påbud (1930:54) angående reviderad översättning av Luthers lilla katekes sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Påbud (1930:54) angående reviderad översättning av Luthers lilla katekes upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:1097


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Påbud (1930:54) angående reviderad översättning av Luthers lilla katekes .