Kungl. Maj:ts Brev (1931:68) till kammarkollegiet och statskontoret angående försäljning i vissa fall av fast egendom, vilken tillfallit allmänna arvsfonden eller ock kronan såsom danaarv

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Brev (1931:68) till kammarkollegiet och statskontoret angående försäljning i vissa fall av fast egendom, vilken tillfallit allmänna arvsfonden eller ock kronan såsom danaarv sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Brev (1931:68) till kammarkollegiet och statskontoret angående försäljning i vissa fall av fast egendom, vilken tillfallit allmänna arvsfonden eller ock kronan såsom danaarv upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:204


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Brev (1931:68) till kammarkollegiet och statskontoret angående försäljning i vissa fall av fast egendom, vilken tillfallit allmänna arvsfonden eller ock kronan såsom danaarv .
Whoops, looks like something went wrong.