Kungörelse (1933:618) angående biträde av Justitiedepartementet för delgivning av handlingar i utlandet

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1933:618) angående biträde av Justitiedepartementet för delgivning av handlingar i utlandet sedan utfärdandet.

Kungörelse (1933:618) angående biträde av Justitiedepartementet för delgivning av handlingar i utlandet upphävdes 2014-01-01 genom SFS 2013:982


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1933:618) angående biträde av Justitiedepartementet för delgivning av handlingar i utlandet .
Whoops, looks like something went wrong.