/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1933:78) angående beteckning för vissa slag av vin;

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i /r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1933:78) angående beteckning för vissa slag av vin; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:250). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


2 §

  Den som bryter mot vad i 1 § föreskrivits döms till böter.

Har någon under tid, då han är ställd under åtal för förseelse mot denna förordning, fortsatt samma förseelse, skall han för varje gång åtal därför väcks fällas till särskilt ansvar. Lag (1991:250)

3 §

  Förseelse mot denna förordning åtalas av allmän åklagare vid allmän domstol. Lag (1991:250)

Whoops, looks like something went wrong.