Kungl. Maj:ts förordning (1934:328) om stämpelfrihet vid utbyte av lottbrev mot aktiebrev i anledning av solidariskt bankbolags ombildning till bankaktiebolag;

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts förordning (1934:328) om stämpelfrihet vid utbyte av lottbrev mot aktiebrev i anledning av solidariskt bankbolags ombildning till bankaktiebolag; sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts förordning (1934:328) om stämpelfrihet vid utbyte av lottbrev mot aktiebrev i anledning av solidariskt bankbolags ombildning till bankaktiebolag; upphävdes 1994-04-01 genom SFS 1994:103


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts förordning (1934:328) om stämpelfrihet vid utbyte av lottbrev mot aktiebrev i anledning av solidariskt bankbolags ombildning till bankaktiebolag; .