Kungörelse (1934:515) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 15 juni 1934 (nr 300) om sparbankernas säkerhetskassa

2 av 10 paragrafer (20 %) har ändrats i kungörelse (1934:515) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 15 juni 1934 (nr 300) om sparbankernas säkerhetskassa sedan utfärdandet (t.om. SFS 1995:109). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1934:515) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 15 juni 1934 (nr 300) om sparbankernas säkerhetskassa upphävdes 2018-08-01 genom SFS 2018:1392


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 §

  Fristående sparbankers riksförbund får utse fyra av ledamöterna i styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa. Förordning (1995:109)

7 §

  Finansinspektionen utser årligen en av kassans revisorer och en revisorsuppleant. Fristående sparbankers riksförbund får årligen utse den andra revisorn och en revisorsuppleant. Revisorerna skall ha erfarenhet av revisionsverksamhet. Förordning (1995:109)

Whoops, looks like something went wrong.