Kungörelse (1935:544) angående villkoren för telegrams befordran å statens järnvägars och enskilda järnvägars telegrafförbindelser;

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1935:544) angående villkoren för telegrams befordran å statens järnvägars och enskilda järnvägars telegrafförbindelser; sedan utfärdandet.

Kungörelse (1935:544) angående villkoren för telegrams befordran å statens järnvägars och enskilda järnvägars telegrafförbindelser; upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:616


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1935:544) angående villkoren för telegrams befordran å statens järnvägars och enskilda järnvägars telegrafförbindelser; .
Whoops, looks like something went wrong.