Kungörelse (1935:77) angående utfärdande av bevis rörande beskattning av rederirörelse i Sverige;

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1935:77) angående utfärdande av bevis rörande beskattning av rederirörelse i Sverige; sedan utfärdandet.

Kungörelse (1935:77) angående utfärdande av bevis rörande beskattning av rederirörelse i Sverige; upphävdes 1997-08-01 genom SFS 1997:632


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1935:77) angående utfärdande av bevis rörande beskattning av rederirörelse i Sverige; .