Lag (1936:282) angående användning i vissa fall av kommun eller annan samfällighet tillhörig egendom

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1936:282) angående användning i vissa fall av kommun eller annan samfällighet tillhörig egendom sedan utfärdandet.

Lag (1936:282) angående användning i vissa fall av kommun eller annan samfällighet tillhörig egendom upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:445


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1936:282) angående användning i vissa fall av kommun eller annan samfällighet tillhörig egendom .
Whoops, looks like something went wrong.