Kungörelse (1936:356) med ändrade bestämmelser rörande den omfattning, i vilken kronans jordebok skall föras, m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1936:356) med ändrade bestämmelser rörande den omfattning, i vilken kronans jordebok skall föras, m.m. sedan utfärdandet.

Kungörelse (1936:356) med ändrade bestämmelser rörande den omfattning, i vilken kronans jordebok skall föras, m.m. upphävdes 2000-07-01 genom SFS 2000:310


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1936:356) med ändrade bestämmelser rörande den omfattning, i vilken kronans jordebok skall föras, m.m. .