/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1936:45) angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet;

0 av 0 paragrafer har ändrats i /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1936:45) angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet; sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1936:45) angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet; .
Whoops, looks like something went wrong.