Lag (1936:567) om domkapitel

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i lag (1936:567) om domkapitel sedan utfärdandet (t.om. SFS 1982:944). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1936:567) om domkapitel upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1988:181


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


12 §

  Vid domkapitel skall vara anställd en stiftssekreterare.

Behörig till tjänst som stiftssekreterare är den som tillhör svenska kyrkan och som har avlagt examen som medför behörighet till domarbefattning.

Tjänster som stiftssekreterare tillsätts av regeringen. Lag (1982:944)

Whoops, looks like something went wrong.