Kungl. Maj:ts Kungörelse (1936:590) angående befrielse i vissa fall för finska bevakningsfartyg från sjöfartsavgifter m.m.;

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1936:590) angående befrielse i vissa fall för finska bevakningsfartyg från sjöfartsavgifter m.m.; sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1936:590) angående befrielse i vissa fall för finska bevakningsfartyg från sjöfartsavgifter m.m.; upphävdes 1996-10-01 genom SFS 1996:896


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1936:590) angående befrielse i vissa fall för finska bevakningsfartyg från sjöfartsavgifter m.m.; .
Whoops, looks like something went wrong.