Kungörelse (1936:627) angående översändande till domkapitel av utslag i mål vari präst blivit dömd till straff

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1936:627) angående översändande till domkapitel av utslag i mål vari präst blivit dömd till straff sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1936:627) angående översändande till domkapitel av utslag i mål vari präst blivit dömd till straff .