Lag (1936:82) angående införande av lagen om skuldebrev

1 av 10 paragraf (10 %) har ändrats i lag (1936:82) angående införande av lagen om skuldebrev sedan utfärdandet (t.om. SFS 1976:190). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


5 §

  har upphävts genom lag (1976:190)

Whoops, looks like something went wrong.