/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1937:810) angående ersättning åt ortsombud för yttranden över ansökningar om statliga bosättningslån;

0 av 0 paragrafer har ändrats i /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1937:810) angående ersättning åt ortsombud för yttranden över ansökningar om statliga bosättningslån; sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i /r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1937:810) angående ersättning åt ortsombud för yttranden över ansökningar om statliga bosättningslån; .