Cirkulär (1937:977) till länsstyrelserna angående besvarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1928 års allmänna fastighetstaxering

0 av 0 paragrafer har ändrats i cirkulär (1937:977) till länsstyrelserna angående besvarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1928 års allmänna fastighetstaxering sedan utfärdandet.

Cirkulär (1937:977) till länsstyrelserna angående besvarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1928 års allmänna fastighetstaxering upphävdes 1993-11-01 genom SFS 1993:1105


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i cirkulär (1937:977) till länsstyrelserna angående besvarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1928 års allmänna fastighetstaxering .