Lag (1938:159) om avlösning av avgälder från de till skatte försålda så kallade halländska kyrkohemmanen

1 av 9 paragraf (11 %) har ändrats i lag (1938:159) om avlösning av avgälder från de till skatte försålda så kallade halländska kyrkohemmanen sedan utfärdandet (t.om. SFS 1977:664). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1938:159) om avlösning av avgälder från de till skatte försålda så kallade halländska kyrkohemmanen upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1999:292


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


7 §

  har upphävts genom lag (1977:664)

Whoops, looks like something went wrong.