Kungl. Maj:ts Kungörelse (1938:189) angående stapelstads- samt tullnederlags- och transitupplagsrätt för staden Köping;

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1938:189) angående stapelstads- samt tullnederlags- och transitupplagsrätt för staden Köping; sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1938:189) angående stapelstads- samt tullnederlags- och transitupplagsrätt för staden Köping; .
Whoops, looks like something went wrong.