Kungörelse (1938:677) med vissa föreskrifter rörande polismyndighets befattning med hittegods

2 av 10 paragrafer (20 %) har ändrats i kungörelse (1938:677) med vissa föreskrifter rörande polismyndighets befattning med hittegods sedan utfärdandet (t.om. SFS 1983:811). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1938:677) med vissa föreskrifter rörande polismyndighets befattning med hittegods upphävdes 2015-01-01 genom SFS 2014:1107


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


6 §

  Har anmälan om hittegods gjorts hos polisen på annan ort än fyndorten och är ägaren inte känd, skall polismyndigheten på fyndorten omedelbart underrättas. Förordning (1982:1120)

9 §

  Anvisningar till polismyndigheterna om beräkning av skälig lösen för hittegods, som omhändertagits av polismyndighet, meddelas av Rikspolisstyrelsen.

Närmare föreskrifter om bokföring, förvaring och redovisnintg av medel som handhas av polismyndighhet på grund av dess befattning med hittegods meddelas av Rikspolisstyrelsen. Förordning (1983:811)

Whoops, looks like something went wrong.