Kungörelse (1939:159) angående upphävande av gällande bestämmelser om mantalssättning i anledning av ändring i administrativ indelning, m.m.

0 av 3 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1939:159) angående upphävande av gällande bestämmelser om mantalssättning i anledning av ändring i administrativ indelning, m.m. sedan utfärdandet.

Kungörelse (1939:159) angående upphävande av gällande bestämmelser om mantalssättning i anledning av ändring i administrativ indelning, m.m. upphävdes 1990-05-01 genom SFS 1990:127


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1939:159) angående upphävande av gällande bestämmelser om mantalssättning i anledning av ändring i administrativ indelning, m.m. .
Whoops, looks like something went wrong.