Lag (1939:609) om förmånsrätt för vissa fordringar enligt lagen om enskilda vägar;

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1939:609) om förmånsrätt för vissa fordringar enligt lagen om enskilda vägar; sedan utfärdandet.

Lag (1939:609) om förmånsrätt för vissa fordringar enligt lagen om enskilda vägar; upphävdes 1998-01-01 genom SFS 1997:621


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1939:609) om förmånsrätt för vissa fordringar enligt lagen om enskilda vägar; .